خوش بحالت غریبه!!!

دنیای کسی هستی که دنیای من است...

چنان در تو غرق شده ک بخاطر تو مرا نادیده میگیرد....

مرا.... اشک هایم را.... دلتنگی هایم را.... غم هایم را....بغض هایم را.... میبیند و چشم هایش را میبندد....

فقط بخاطر توووووو....

من مغرور را به جایی رساندی....

که همه وجودم را بغض فرا گرفته....

بغض حسادت به تو!!

 خوشبحالت غریبه....


منبع : حرف با چاشنی عشقغریبه... منبع : حرف با چاشنی عشقغریبه...
برچسب ها : هایم ,غریبه